Asbest gevonden?

Staat u (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden te wachten, en heeft u asbest aangetroffen of is er asbest vrijgekomen? Dan dient u dit te laten verwijderen. Asbest is namelijk zeer schadelijk voor uw gezondheid.  Als u het verwijderen van asbest aan ons overlaat, kunt u erop vertrouwen dat het veilig en zorgvuldig gebeurt.

Onze werkwijze bij het verwijderen van asbest is als volgt:

  1. Een onafhankelijk gecertificeerd bedrijf inventariseert het object of gebouw en maakt inzichtelijk of er zich asbest bevindt, en zo ja, waar precies.
  2. Er wordt een sloopmelding gemaakt bij de gemeente. Het is verplicht om een sloopmelding te maken bij sloopwerkzaamheden waar sprake is van asbest, navolgens het Bouwbesluit 2012.
  3. Wij melden de werkzaamheden aan de Arbeidsinspectie, de certificerende instellingen en de gemeente en voeren het saneringsproject in LAVS (Landelijk Asbestvolgstysteem) in.
  4. Er wordt gestart met de asbestverwijderingswerkzaamheden.
  5. Na afloop van de werkzaamheden voert het laboratorium (STERLAB) een controle uit en geeft het gesaneerde object of gebouw vrij.
  6. Het asbestafval wordt afgevoerd naar een gespecialiseerde stortplaats.
  7. Wij rapporteren de werkzaamheden aan de gemeente en opdrachtgever.
  8. Het gesaneerde object of gebouw wordt vrijgegeven voor sloop of andere werkzaamheden.

Asbestinventarisatie
Staat u voor een (ver)bouw- of sloopproject en betreft het een pand van vóór 1994? Dan bent u verplicht een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Als er zich asbest in het pand bevindt, moet dit eerst worden verwijderd voor er mag worden gestart met (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden. Asbestverwijderingsbedrijven zijn niet geoorloofd om asbestinventarisaties uit te voeren. Hiervoor dient u een onafhankelijk gecertificeerd inventarisatiebedrijf in te schakelen.

Voor meer informatie over asbestinventarisatie kunt u contact met ons opnemen.

Sloopwerkzaamheden
Wij kunnen naast de asbestverwijdering ook eventuele sloopwerkzaamheden voor u uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u bij Sake Zittema Sloopwerken BV.

Vraag een offerte aan

Sake Zittema Saneringen
Sake Zittema Saneringen
Sake Zittema Saneringen